Comunicacións móbiles | Información útil para todos.

¿4G depende de sims?

O 4G depende das tarxetas SIM? O sol é moito máis doado. A túa tarxeta SIM en SIZE non se adaptará aos novos teléfonos. Os Vs deben cambiarse. Vaia ao salón máis próximo, cambie a tarxeta SIM, de balde, o número será o mesmo ...