Outros idiomas e tecnoloxías | Información útil para todos.

Cal é o nome da fonte para Word, como nos sobres de correo, que se imprime cunha liña de trazo.

Como se chama o tipo de letra para Word, como nos sobres de correo, que se imprime cunha liña de guión. Hai tales tipos de letra. Inmediatamente acordeime deste http://www.free-fonts-ttf.org/true-type-fonts/postindex-5358-download.htm. Tamén hai unha fonte interesante en forma de código postal http://www.photoshop-master.ru/adds.php?rub=17id=2011 ...