Outros | Información útil para todos.

¿Que é un adestrador do xogo?

Que é un adestrador de xogos? Un adestrador é un programa que pirata o xogo e ten oportunidades adicionais no xogo (diñeiro sen medir ou outros) Adestrador (adestrador, adestrador): o programa funciona de forma autónoma ...