Servizo, servizo, afinación | Información útil para todos.

Alarma Starline !!!

Alarma Starline !!! houbo unha merda en Starline A9, o primeiro botón do chaveiro é programable, moi probablemente se perdeu aquí, tente unha nota ao pé das instrucións. O propósito do botón 1 do chaveiro principal é programable e pode cambiarse vostede mesmo ...