Outro entretemento | Información útil para todos.

¿É posible clonar unha persoa?

É posible clonar un humano? Ata teóricamente non é posible, porque as cuestións éticas non teñen sentido. Quizais alguén lembre que se atopou un mamut con sangue non conxelador ... Algo non foi clonado, pero por que? Os órganos deberían clonar teoricamente ...