Primeiros cursos | Información útil para todos.

canto tempo cociñar o polo?

canto tarda en cocer o polo? O polo cocíñase rapidamente. Mentres ferve, cociña uns 20 minutos e é moi sinxelo comprobar a súa disposición. Picar o polo cun coitelo. Se é suave e non hai sangrado, entón cocerase. Entón ...