Outros culinarios | Información útil para todos.

café moer ou moer?

O café está moído ou moído? ¡Rezan por cantar! esta é a 1a conxugación. Como filólogo, dígocho :))) pero en xeral, recomendo dicir "moer" moer moer 1 tenda. Eu moio, ti moe, el moe Nós moemos, ti ...