Negocios, finanzas | Información útil para todos.

Tipos e métodos de auditoría

Tipos e métodos de auditorías Os tipos de auditorías normalmente clasifícanse segundo os seguintes criterios: 1. Por obxecto de control: - auditorías de organismos estatais - auditorías internas - auditorías realizadas por empresas de auditoría. 2. Por características organizativas: - auditorías programadas que se realizan de acordo co plan de traballo de auditoría ...

Que son as promocións?

Que son as promocións Presentación promocional de mercadorías Promoción de mercadorías. publicidade de mercadorías en ou preto dos puntos de venda Nenas ou mozos (con menos frecuencia) que levan roupa con logotipos da empresa cuxa marca ...

Que son os cheques?

Que son os cheques? Pois non sei ... Probablemente un pequeno recibo en papel. Hai recibos en efectivo: trátase dun documento fiscal que se imprime en 2 copias na caixa rexistradora no momento da compra de mercadorías ...

Que é o financiamento?

Que son as finanzas? As finanzas son o sistema de relacións monetarias na sociedade en canto á formación e uso de fondos centralizados e descentralizados de fondos no marco da distribución e redistribución do produto nacional bruto e do nacional ...