Contabilidade, Auditoría, impostos | Información útil para todos.

Con vacacións NDFL a pagar? Como facer a fiación? Cando pagar? As vacacións deben estar na declaración para s / n ou

O imposto sobre a renda das persoas físicas acumulado na paga de vacacións? Como facer as publicacións correctamente? Cando pagar? A paga por vacacións debe figurar no estado de conta do salario ou o imposto sobre a renda das persoas físicas que se paga por vacacións no momento da emisión da paga por vacacións, pode escribir unha conta de gastos, se se vai ...