Macroeconomía | Información útil para todos.

Que é un resumo?

Que é un resumo? É todo sinxelo. Brief (do inglés brief) é unha breve forma escrita dunha orde conciliadora entre o anunciante e o anunciante, na que se prescriben os principais parámetros da futura campaña publicitaria. Breve carta (alemán) algo así como ...

Que é a monetarización?

que é a monetización? Non existe esa palabra. Hai "monetización". Substitución de prestacións en especie por cartos. os beneficios substitúense por cartos A palabra monetización xa está rexistrada no dicionario de ortografía. Atopei esta explicación no sitio http://www.newslab.ru/blog/153095: E como ...

Que é a monopsonia?

Que é Monopsony? Monopsony é un tipo de mercado no que só actúa un comprador dun produto, servizo ou recurso. Máis xeralmente, unha situación na que unha empresa é monopolista no mercado, onde ...

Que é MICROSREDA Enterprise?

Que é unha MICROSFERA empresarial? O ambiente mundial da empresa son as condicións internas ou inmediatas, os factores e as capacidades da empresa que determinan as súas actividades. Os principais factores de MP son: a estrutura organizativa da empresa; provedores; intermediarios; clientela; competidores; ...

Que é a inauguración?

Que é unha inauguración? cerimonia de inauguración da toma de posesión do xefe do Estado. O seu análogo baixo a forma monárquica de goberno é a coroación. A inauguración é unha especie de símbolo do estado, deseñado para enfatizar a importancia e responsabilidade dos máis altos cargos públicos ...