Outra educación | Información útil para todos.

parámetros básicos de pontes tipo pluma

parámetros principais das grúas tipo ponte Os principais parámetros das grúas tipo ponte inclúen a capacidade de elevación, o alcance, a base, a altura de elevación do gancho, a velocidade de elevación da carga, a velocidade de movemento do guindastre e o bogie, a vía e a base, os bogies, ...

Insurgente quen é este?

Insurxente quen é este ?? Insurxentes (insurxentes): destacamentos armados da poboación civil, que se opoñen ás autoridades. Ás veces tamén se lles chama disidente armado, aínda que hai poucas similitudes entre disidentes armados e disidentes. Normalmente os sublevados ...