Psicoloxía | Información útil para todos.

que significa a palabra "romper"?

que significa a palabra "romper"? Estrés: brecha # 769; axustado. cruzamento e non trans. coloquial - redución. 1. Sen trans. Casca. 2) 1. Non hai trans. Dicir mentira, mentir, mentir. 2.cruce. Falar tonterías, falar. Diccionario explicativo de Yandex Preshit de ...

plan de socialización da personalidade

socialización da personalidade PLAN PLAN: 1. Socialización da personalidade 2. Mecanismos de socialización 3. Etapas de socialización 4. Institucións de socialización 5. Camiño de vida da personalidade Socialización da personalidade Proceso de socialización, así como o resultado da asimilación e activo ...

Que é unha visión do mundo?

Que é unha visión do mundo? A visión do mundo é un conxunto de principios, puntos de vista e crenzas que determinan a dirección da actividade e a actitude cara á realidade dun individuo, grupo social ou sociedade no seu conxunto. Está composto por elementos pertencentes a ...

dame aforismos sobre leóns

dime aforismos sobre os leóns Parece que Victor Hugo dixo: "Prefiro ser a cola dun león que a cabeza dunha mosca." Aínda que ás veces prefiro outra cousa. Para min, é máis prestixioso conseguir o "León de Ouro" para o papel principal que "Oscar" por ...

como desenvolver horizontes?

como desenvolver horizontes? non desenvolven os seus horizontes, amplíano. Unha visión estreita para os que están encerrados nun estreito círculo de intereses, amplialo, interesarse, aprender da literatura, comunicarse, vivir unha vida rica que podo ...