Dereito financeiro | Información útil para todos.

Cales son os recursos económicos?

Que son os recursos económicos? Recursos economicamente RECURSOS ECONÓMICOS (do francés. Recursos medios auxiliares) concepto fundamental da teoría económica, que significa fontes, medios para garantir a produción. Os recursos económicos divídense en naturais (materias primas, xeofísicas), ...

Deber - ¿É un imposto?

Deber - ¿É un imposto? si O imposto é unha taxa que cobran os organismos oficiais autorizados no desempeño de determinadas funcións, na cantidade prevista pola lexislación do estado. As taxas inclúen, en particular, os dereitos de rexistro e selo, ...