Dereito civil | Información útil para todos.

que relacións se regulan polo dereito civil

que relacións están reguladas pola lexislación civil Fontes de información civís No proceso de investigación financeira e económica pódense empregar as seguintes fontes de información: cuestións lexislativas, reguladoras das relacións civís, laborais e administrativas empregadas nas actividades das empresas (decretos presidenciais ...

Que se chama os detalles do documento?

Como se chaman os detalles do documento? O requisito do documento é un elemento obrigatorio do rexistro oficial do documento. 1 A composición dos detalles que se utilizan na preparación e execución de documentos organizativos e administrativos vén determinada por GOST R 6.30-2003 “Sistemas de documentación unificados. Unificado ...

Terminación unilateral do contrato de servizo

Resolución unilateral do contrato de prestación de servizos O dereito das partes (tanto o contratista como o cliente) a negarse unilateralmente a executar o contrato de prestación de servizos por unha taxa está imperativamente establecido polo art. 782 do Código Civil da Federación Rusa, non é ...

que é a falsificación

que é falsificación para forxar, distorsionar ... a maioría das veces con algún tipo de beneficio !!!! esta é a lei penal. Busque GARANTÍA, abra CÓDIGOS e busque un artigo sobre falsificación. Non deixes de ler os comentarios sobre isto ...

¿Que é unha petición?

que é unha petición? Solicitude, ben, si, así. Unha solicitude individual ou colectiva presentada por escrito ás autoridades estatais ou autoridades locais. Recomendación! petición - exposta por escrito ...