Lei de seguridade social | Información útil para todos.

EFA e EBC.

EDV e EDK. EBC (compensación monetaria mensual) por pagamento de vivendas e servizos comunitarios. EDV (pagamento mensual en efectivo) para vostede por discapacidade do 3o grupo. O tamaño completo é de 1447, 95 rublos. O tamaño do "paquete social" - ...