Outras cuestións legais | Información útil para todos.

que significa degradar?

o que significa degradarse Non desenvolverse na dirección correcta, perder os coñecementos, habilidades e habilidades adquiridas !!! vai contra o sistema. O proceso xa comezou. Por exemplo, en vez de "QUE" escribir "H" Degrad # 769; ción (desde Lat. degradatio, literalmente ...