Dereito do traballo | Información útil para todos.

Pagamento do permiso de estudo. Termos, orde, cálculo.

Pagamento da licenza por estudos. Temporalización, orde, cálculo. O empresario debe proporcionar a chamada licenza de estudo aos empregados que sexan estudantes a tempo parcial nas universidades sobre a base dun certificado de convocatoria emitido pola institución educativa. O formulario deste certificado está aprobado pola Orde do Ministerio de Educación ...