Residencia permanente, Propiedade inmobiliaria | Información útil para todos.