Vacacións no estranxeiro | Información útil para todos.

¿Que é unha visa?

Que é un visado? Vi # 769; por un permiso que outorga a unha persoa o dereito de cruzar certas fronteiras. Como regra xeral, enténdese por visado o permiso real dun estranxeiro para entrar no territorio doutro estado. Pero ...