Outras áreas de negocio | Información útil para todos.

Define a forza

Dea a definición da forza C # 769; a cantidade física do vector, que é unha medida da intensidade do impacto nun corpo dado doutros corpos, así como de campos. Unha forza aplicada a un corpo masivo provoca un cambio na súa velocidade ou ...

Cal é o equilibrio?

Que é o equilibrio? saldo de cartos na conta en menos ou en máis Equilibrio, saldo. O sistema de indicadores que caracterizan a relación ou o equilibrio en calquera fenómeno en constante cambio. O conxunto de ingresos e gastos, activos ...