Outras tendencias do estilo de vida | Información útil para todos.

¿Quen é un estilista?

Quen é estilista ??? Estilista (profesión): especialista no campo da creación dun estilo (imaxe) dunha persoa coa axuda de: * peiteados (estilista de perruquería ou estilista superior) * maquillaxe (estilista-maquillador) * roupa (estilista-creador de imaxes) * imaxe de fotografía (fotógrafo-estilista) Famoso ...

Cales son O nome máis omnipresente en Lituania?

Cales son os apelidos máis comúns en Lituania? 1 Kazlauskas Kazlauskien # 279; 2 Petrauskas Petrauskien # 279; 3 Jankauskas Jankauskien # 279; 4 Stankevi # 269; ius Stankevi # 269; ien # 279; 5 Vasiliauskas Vasiliauskien # 279; 6 # 381; ukauskas # 381; ukauskien 279 Butkus Butkien # 7; 279 Paulauskas Paulauskien # 8; 279 Urbonas Urbonien # 9; 279 Kavaliauskas Kavaliauskien # 10; Mazheika, Paulauskas, Kazlauskas, ...