Separación | Información útil para todos.

Sabios palabras sobre despedida

Non te separes de palabras sabias sobre como separarte da túa amada! ... Notamos o asfalto baixo os nosos pés, esquecemos mirar o ceo ... Miramos a centos de ollos, esquecemos a cor dos necesarios ... Arrancamos as fotos, decatándonos de que as imaxes seguirán ...